BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Selasa, 18 Ogos 2009

Ringkasan Contoh

Tulis ringkasan tentang langkah-langkah untuk membendung jenayah. [20 markah]

Antara langkah untuk membendung jenayah termasuklah kita bersama-sama mengawal keselamatan kawasan perumahan kita. Kita perlu mengenali tetangga dengan lebih erat untuk menyenangkan kita meminta pertolongan. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berwaspada dengan orang yang tidak dikenali. Pejalan kaki mestilah menghindarkan diri daripada melalui kawasan yang sepi. Seterusnya, masyarakat perlu peka apabila terdengar jeritan orang menghendaki bantuan. Pihak polis hendaklah melakukan rondaan dengan lebih kerap di taman perumahan. Selanjutnya, penduduk bersepakat dengan menyertai Rukun Tetangga dan bertugas mengawasi taman perumahan pada waktu malam.
[81 patah perkataan]

Nota:
Semua kosa kata yang dihitamkan dalam ringkasan contoh di atas merupakan kosa kata baharu yang sinonim dengan perkataan asal, iaitu:
1. mengawal = menjaga
2. tetangga = jiran
3. erat = rapat
4. menyenangkan = memudahkan
5. berwaspada = berhati-hati
6. menghindarkan = mengelakkan
7. sepi = sunyi
8. peka = prihatin
9. menghendaki = meminta
10. bantuan = pertolongan
11. melakukan = membuat
12. mengawasi = mengawal

Panduan penulisan ringkasan cemerlang:
1.Semua pelajar mesti mematuhi arahan soalan, iaitu “Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan”
2. Semua pelajar dinasihati dan diingatkan agar tidak menyalin mana-mana perenggan atau petikan secara keseluruhan.
3. Gunakan penanda wacana yang sesuai.
4. Tulis ringkasan dalam satu perenggan sahaja.
5. Pelajar, sebaik-baiknya, dalam setiap ayat perlu menukarkan perkataan asal dengan perkataan baharu yang sinonim dengan perkataan asal dalam petikan.
6. Pelajar perlu akur dengan jumlah perkataan yang telah ditetapkan, iaitu tidak melebihi 80 patah perkataan.

0 ulasan: