BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Jumaat, 24 Disember 2010

NOVEL INTERLOK oleh ABDULLAH HUSSAIN


Novel Interlok karya Abdullah Hussain, Sasterawan Negara yang bakal digunakan oleh murid -murid tingkatan lima di Zon Tengah mulai 2011 merupakan novel besar yang sarat dengan falsafah kehidupan dalam ranah perpaduan kaum sebagaimana yang diimpikan lewat Gagasan 1Malaysia. Tema dan persoalannya cukup luas, iaitu bertitik tolak daripada perjuangan kemerdekaan sehingga tumbangnya Malayan Union, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1963 sebelum lahirnya Malaysia.

Keberhasilan Sasterawan Negara ini jelas terserlah dalam bahagian akhir novel ini apabila ketiga-tiga keturunan saling membantu dan bekerjasama ketika mereka menghadapi ancaman komunis zaman darurat (1948-1960) sehingga tercapainya kemerdekaan melalui proses asimilasi untuk mewujudkan rupa bangsa Malaysia yang bersatu demi perpaduan nasional.

Interlok terungkap daripada manifestasi dasar pecah dan perintah Inggeris untuk menempatkan masyarakat Melayu di kampung dan pedalaman, masyarakat Cina sebagai peniaga, pedagang, dan pelombong sementara masyarakat India di ladang getah milik Inggeris.


Rabu, 1 Disember 2010

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Mulai tahun 2011, semua murid tahun satu di sekolah rendah seantero Malaysia akan didedahkan dengan pembelajaran via kurikulum baharu dalam transformasi kurikulum sekolah rendah. Antara ciri KSSR termasuklah:-

A. Reka bentuk kurikulum KSSR berasaskan enam tunjang, iaitu:
1. Komunikasi
2. Kerohanian, sikap dan nilai
3. Kemanusiaan
4. Perkembangan fizikal dan estetika
5. Sains dan teknologi
6. Keterampilan diri

B. Bahan kurikulum:
- Dokumen Standard Kurikulum

C. Reka bentuk kurikulum:
- Modular

D. Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1, 2, dan 3)
- Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif

Tahap II (Tahun 4, 5, dan 6)
- Mata pelajaran Teras dan Elektif

E. Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) secara eksplisit

F. Fokus:
- 4M (Membaca, menulis, mengira, dan menaakul)

Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha untuk menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa untuk menghadapi cabaran abad ke-21 yanh kian ruwet sekali gus menuntut murid bukan sahaja bijak dan cerdik tetapi pandai dalam semua aspek kehidupan. KSSR mampu melahirkan murid yang matang dan berupaya untuk bersaing dengan murid di negara maju lain dalam ranah pendidikan global kini.

KARANGAN JENIS RANGSANGAN


Lihat poster di atas, kemudian tulis pendapat anda tentang kebaikan menonton teater. Panjang pendapat anda hendaklah antara 200 hingga 260 patah perkataan.